sobota, 4 lutego 2012

Zapraszamy na nową stronę Ogniska

ZAPRASZAMY na nowy blog Ogniska
http://gdansk-barbary.sychar.org/

niedziela, 18 grudnia 2011

Spotkanie opłatkowe 18 grudzień 2011r

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą . Na spotkaniu było 11 osób.
To było wyjątkowe spotkanie , wspólne czytanie Pisma św, dzielenie się opłatkiem wprowadziło nas w ten świąteczny czas . Ksiądz Marcin życzył nam wszystkim i naszym rodzinom narodzenia Jezusa w naszych sercach .
Całość spotkanie odbywała się z bardzo ciepłej rodzinnej atmosferze . Dzieliliśmy się tym co przez cały rok działo się we wspólnocie , i robiliśmy plany na przyszłość.
Udało się w tym roku dzięki pomocy Kurii Archidiecezji Gdańskiej przesłać pakiety materiałów sycharowskich ( plakaty , broszury i ulotki ) do każdej z parafii naszej Archidiecezji .
Na przyszłym roku jesteśmy organizatorami Ogólnopolskich rekolekcji wiosennych Wspólnoty " Sychar" w Laskowicach Pomorskich u księży Werbistów.
Kolejne materiały sycharowskie powędrowały do Diecezji Pelplińskie , do Sierakowic i Kartuz.

Część dyskusji dotyczyła także pracy na 12 - krokach. Część osób, które uczestniczą w warsztatach internetowych, dzieliło się doświadczeniami i przeżyciami z tej " drogi ku pełni życia ".

Chwała Panu

Spotkanie 20 listopad 2011 r

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą . Na spotkaniu było 15 osób. Tematem naszych rozważań była " Miłość ".
I ten temat wzbudził gorącą dyskusję. Czym jest prawdziwa miłość , jak reaguje na zranienia , jak można uczyć się jej w tak trudnych sytuacjach jak kryzys małżeński.


Miłość i zranienie
Trzeba uczyć się przeżywać odłączenie od osoby kochanej, rozstania, które bardzo bolą, wprowadzają w stany frustracji. To jednak uczy życia. Prawdziwa miłość nie jest miłością zaborczą, lecz wyzwoleniem. Trzeba poznać smak rozstania, aby móc odkryć radość powrotów, aby z zaufaniem wchodzić w relację z tymi, których kochamy.

Jeśli nie doświadczymy miłości, nie zrozumiemy, że jesteśmy sympatyczni. Odkrywając, że nie jesteśmy sympatyczni, zaczynamy doszukiwać się w sobie zła. Gdy nikt nie obdarzył nas zaufaniem, tak trudno jest mieć zaufanie do innych. Wówczas prawdziwa więź staje się niezwykle trudna. A stąd już bardzo blisko do tworzenia negatywnego obrazu siebie samego.

Tak ważne jest to, jak inni patrzą na nas. Szukamy spojrzeń kierowanych w naszą stronę, usiłując zobaczyć to, co one niosą: strach, spojrzenie sędziego, patrzenie twarde, pełne pogardy, poczucia wyższości, czy też spojrzenie pełne zrozumienia, dobroci i radości z tego, że jesteśmy razem, mamy szczęście przebywać ze sobą.

Wiele osób doświadczyło uczucia rozczarowania ze strony najbliższych. Tym, co najboleśniej uderza w nasze serce, to odczucie, że nie jesteśmy kochani, nie jesteśmy chciani, mile widziani. Rany te nie pozwalają zapomnieć o bólu odrzucenia. Pojawia się opór w kontaktach z innymi. Przychodzi czas na poznanie zaburzeń w sferze seksualnej. Jest to szczególny ból, który odnotowujemy, jako rozdźwięk pomiędzy seksem a sercem, pomiędzy poszukiwaniem przyjemności seksualnej, a poszukiwaniem prawdziwej, głębokiej więzi. Bólem jest to, że osoba zraniona zaczyna postrzegać osoby płci odmiennej jako przedmiot, a nie podmiot, jako kogoś, kto posiada swoje pragnienia i swoją wolność.

Zranienie sprawia, że niechętnie otwieramy się na innych. Patrzymy wówczas podejrzliwe na człowieka, który kieruje w naszą stronę słowa serdeczne i sympatyczne. Nie chcemy być zranieni po raz kolejny i dlatego stronimy od nowych kontaktów chowając się i zamykając się w sobie.
http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=01&id=01-01&t=61

wtorek, 25 października 2011

Spotkanie 16 października 2011 r

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą . Na spotkaniu oprócz stałych bywalców, były dwie nowe pary małżeńskie, a temat " Nadzieja " wzbudził gorącą dyskusję.

NADZIEJA – dlaczego jest tak ważna w naszym życiu?

Św. Paweł zapewnia „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Nadzieja chrześcijańska to nic innego jak działalność Ducha Świętego w ludzkim życiu. Zakorzeniona jest w zmartwychwstaniu Pana Jezusa i opiera się na Bożej obietnicy życia wiecznego.
Nadzieja chrześcijańska:
• jest ufnością w Bogu, nie zna miary i ograniczeń,
• jest uparta i nie przestaje liczyć na wierność, którą Bóg przyrzekł,
• jest siłą człowieka, która pochodzi od Boga,
• jest zależna od naszego duchowego rozwoju; tym, co utrudnia czy wręcz uniemożliwia życie nadzieją, jest strach i cynizm,
• wie także, że może do swego Boga wołać, a nawet gwałtownie domagać się odpowiedzi; Bóg bowiem potrafi rozpoznać w tej gwałtowności głos miłości człowieka,
• jest postawą, niełatwą, ale prowadzi człowieka tam, gdzie jeszcze nie był,
• jest ukierunkowaniem serca na przyszłość, nawet jeśli rozum mówi, że już wszystko stracone,
• jest tam, gdzie chcemy zmienić sytuację z obecnej na inną,
• zawiera życzenia i oczekiwania dotyczące zmiany przyszłości,
• jest „trudnym dobrem przyszłym”,
• pojawia się, gdy odczuwamy dręczący niepokój, gdzie mają miejsce bolesne przeżycia,
• stoi na straży wierności i broni przed rozpaczą,
• wie więcej, niż zdolna jest zrozumieć,
• nigdy nie rezygnuje,
• w cierpieniach dodaje odwagi,
• służy Dobru,
• jest zaufaniem, że istnieje możliwość twórczej przemiany,
• łączy się z wolnością,
• może narodzić się w spotkaniu z drugim człowiekiem,
• potrzebuje wiary, odwagi i cierpliwości,
• jest w naszym wnętrzu, nie zaś w tym, co nas otacza,
• nigdy się nie poddaje,
• jest cierpliwa, czeka - nie czekając,
• w dniach udręki osłabia napięcie lęku i trwogi,
• w cierpieniach dodaje odwagi,
• jej siła w Słowie Pana i Jego obietnicy, że pozostanie człowiekowi wierny,
• pomaga żyć człowiekowi, udziela mu chwil szczęścia, lecz nie uwalnia go od życiowych trosk, trudów i nieszczęść,
• wie, że Bóg istnieje,
• nie jest zwykłym stanem duszy; rodzi się jedynie w stałym i stanowczym sercu, jest postawą irracjonalną, ponieważ człowiek dąży do realizacji swoich zamiarów, kierując się nie tylko rozumem,
• zawsze przynagla nas do czynu, niweczy nasz spokój, wytrąca z równowagi,
• nie pozwala człowiekowi na bezradną bezczynność,
• pobudza naszą ambicję, jest odpowiedzialna za nasze plany i pragnienia osiągania rzeczy wielkich (hart ducha),
• z wiarą mówi o ostatecznym urzeczywistnieniu naszych marzeń, lecz nie wie, w jaki sposób Bóg tego dokona (nierzadko będzie się to dokonywać poprzez klęskę),
• to przekonanie, że życie ludzkie ma głęboki sens, nawet jeśli chwilami trudno go dostrzec,
• wierzy w zwycięstwo dobra nad złem, w wypełnienie Bożych obietnic,
• wskazuje człowiekowi kierunek – żyjącego Boga.

ciąg dalszy tu

http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=146706#146706

niedziela, 16 października 2011

Spotkanie Ogniska "Sychar" 18 września 2011 r

Witam po wakacjach .
Tradycyjnie nasze spotkanie rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą święta.
Spotkanie w salce parafialnej przy kawie i słodkościach było pełne emocji i energii.
Tematem pierwszego spotkania powakacyjnego była " Cierpliwość" .
Ta cnota, która jest owocem obecności Ducha św., jest nam, żyjącym w trudnych małżeństwach, niezbędna.
Na spotkaniu obok starych bywalców było kilka nowych osób.
Znaleźliśmy też czas na wspomnienia z Wakacji Sycharowskich w Ustroniu - niezapomniany czas , z sycharkami z całej Polski.
Z Bogiem .

niedziela, 24 kwietnia 2011

Fantastyczne zaczytanie: Miej Odwagę Kochać - Stephen Kendrick, Alex Kendri...

Fantastyczne zaczytanie: Miej Odwagę Kochać - Stephen Kendrick, Alex Kendri...: "Tak, dobrze trafiliście. To blog Enedtil, gdzie (jak się okazało) nie zawsze króluje fantastyka, aj ;-) ### Tytuł: 'Miej Odwagę Kochać' ..."

Jest to książka która była inspiracją do filmu " Ognioodporny".

środa, 23 marca 2011

Pierwsze zajęcia warsztatowe dla Księży

W dniu 19 marca w uroczystość św. Józefa nasza Wspólnota zorganizowała pierwsze zajęcia warsztatowe na zaproszenie Księży Salezjan w ramach ich spotkania formacyjnego w Rumi na Pomorzu (Trójmiasto). Warsztaty odbywały się na terenie szkół przy Parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych. Celem spotkania było przedstawienie charyzmatu naszej Wspólnoty i sposobów realizacji tego charyzmatu w dziełach: Ogniskach Wiernej Miłości Małżeńskiej, internetowym Forum Pomocy, programie "12 kroków". Mirosława Pakur przedstawiła dzieła WTM Sychar ciekawie i z energią, czym od razu zdobyła sobie zainteresowanie księży uczestniczących w warsztatach, którzy w kuluarowych rozmowach zadawali dużo pytań i prosili o współpracę. Małgorzata Lewandowska dała wzruszające świadectwo przechodzenia od ostrego kryzysu w małżeństwie na drodze ku pełnemu uzdrowieniu, podobnie jak jej mąż - Ireneusz Lewandowski. Jarosław Trzaska przedstawił problematykę prawną związaną z radzeniem sobie w trakcie sprawy rozwodowej w sądzie oraz z praktycznymi aspektami wyłaniającymi się podczas kryzysu w małżeństwie, związanymi z finansami, opieką nad dziećmi czy przemocą. Spotkanie z księżmi było jak rzucanie ewangelicznego ziarna. Módlmy się do Pana Boga o wzrost!

sobota, 12 marca 2011

Błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia dla Wspólnoty

Dnia 6 marca 2011 r. w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie o godz 11.30 została odprawiona Msza św., koncelebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Po powitaniu dostojnego gościa nastąpiły krótkie przezentacje wspólnot działających przy parafii. Także i nasza, Wspólnota Trudnych Małżenstw SYCHAR przedstawiła charyzmat Wspólnoty, 13 miesiecy działalności Ogniska i złożyła na ręce Arcybisupa sprawozdanie. Jego ekscelencja bardzo ciepło wyrażał sie o naszej Wspólnocie i przekazał pisemne błogosławieństwo. Po 13 miesiącach od powstania Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej jest to dla nas członków wspólnoty wielka radość.
http://www.sychar.org/pismo/blogoslawienstwo/Abp-Slawoj-Leszek-Glodz-2011.03.06.jpg

niedziela, 19 grudnia 2010

Spotkanie 19 grudnia 2010

W niedzielę 19 - grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe trójmiejskiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej. Rozpoczęliśmy cichą Adorają Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą. Bardzo pouczające kazanie, o zaletach kryzysów naszym życiu, wygłosił ksiądz Piotr rekolekcjonista. Spotkanie w salce rozpoczęliśmy fragmentem ewangelii św Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa i łamaniem się opłatkiem. Wiele wsparcia i ciepłych słów usłyszeliśmy od siebie nawzajem. Na spotkaniu było 15 osób, w tym 6 po raz pierwszy.

poniedziałek, 29 listopada 2010

Spotkanie 21 listopada

21 listopada odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie wspólnoty Sychar- Trójmiasto. Po raz pierwszy spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą św. w intencji Wspólnoty a następnie spotkaliśmy się w grupie wspólnotowej. Na spotkaniu było 13 osób, w tym 3 małżeństwa. Wspólnota rozpoczęła spotkanie modlitwą o uzdrowienie naszych małżeństw i ze względu na przybycie nowych osób tradycyjnie nastąpiło przedstawienie się osób i ich sytuacji życiowej. W wypowiedziach wszystkich osób można było zauważyć, że prawie we wszystkich przypadkach zaistniałych problemów, kryzysów i w końcu odejścia jednego z małżonków było życie, z którego Bóg został odsunięty na dalszy plan, lub nie było Go wcale. Wszystkie wypowiedzi były wspaniałym przykładem na to, w jaki sposób i kiedy Bóg przypomina się nam i jak się o nas upomina - jako swoje dzieci.
Tematem naszego spotkania miała być " Miłość" . Przedstawienie się kolejnych osób i ich sytuacji życiowych nie było niczym innym jak ROZMOWAMI O MIŁOŚCI. Chwała Panu .

poniedziałek, 18 października 2010

Spotkanie 17 października

17 października odbyło się kolejne spotkanie Sycharków z Trójmiejskiego Ogniska, było na nim 10 osób , 2 pary małżeńskie i jedna nowa osoba . Spotkanie rozpoczęła msza św , a tematem kazania księdza Marcina była modlitwa i jej moc . Po mszy odbyło się spotkanie w salce .Głównym tematem była odbudowa relacji i komunikacja małżeńska . I choć każdy z nas jest na różnych etapach kryzysu , to najważniejsze jest prawdziwe pragnienie pojednania , chęć zmiany swojej postawy wobec współmałżonka.

Spotkanie 19 września

Spotkanie czerwcowe

czwartek, 3 czerwca 2010

Spotkanie 23 maja

Dnia 23 maja 2010 roku odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Bojanie. Po Mszy świętej spotkaliśmy się w salce parafialnej aby móc omówić problemy dotykające nas w naszym życiu codziennym. Jak na każdym spotkaniu i tym razem pojawił się ktoś nowy. Tematem zebrania było przebaczenie. Rozmowa toczyła sie w oparciu o lekturę książku "Uzdrawiająca siła przebaczenia" autorstwa A. Clendenen i T. Martin. Żywiołowa dyskusja na temat przebaczenia przeplatała sie z pojawiającymi się co i rusz problamami z naszego życia codziennego. Owocne spotkanie zakończyło się modlitwą.

sobota, 22 maja 2010

Spotkanie 30 kwietnia

30 kwietnia o godz 16.00 odbyło się kolejne spotkanie naszej wspólnoty. Na spotkanie przyszła kolejna nowa para małżeńska. Tematem spotkania była " Dobra komunikacja w małżeństwie ". Jest to zawsze temat aktualny i wywołujący gorące dyskusje. Spotkanie zakończyliśmy Mszą Św.

piątek, 7 maja 2010

Spotkanie 21 marca

Drugie spotkanie Trójmiejskiego Ogniska "Sychar" odbyło sie w niedzielę 21 marca i rozpoczeliśmy je, Mszą Świętą, ktorej przewodził nasz opiekun duchowy ks. Marcin Bukowski. Na spotkaniu, po Mszy Świętej, było kilka nowych osób, w tym aż trzy pary małżenskie. Rozmowy i dyskusje były bardzo otwarte i szczere.

Ustalono, że następne spotkania będą dotyczyły zagadnień dialogu małżeńskiego i kłopotów w komunikacji miedzy kobietami i mążczyznami.

środa, 3 lutego 2010

Otwarcie nowego ogniska 6 lutego 2010 roku

Dnia 6 lutego 2010 roku o godz 18.00 Mszą św. rozpoczęliśmy spotkanie inaugurujące Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Bojanie. Homilie wygłosił opiekun duchowy ogniska ks. Marcin Bukowski. Oprawę muzyczną w czasie Mszy św. przygotowała młodzież z Bojana - serdeczne " Bóg zapłać".
Na spotkaniu było ponad 2O osób. Członkowie wspólnoty "Sychar" z różnych miejsc Polski, a nawet Europy (z Włoszech) wsparli rodzące się ognisko. Silna grupa przyjechała z Warszawy i okolic, a wśród nich był jeden z założycieli wspólnoty Andrzej Szczepaniak. Swoich przedstawicieli miał również Śląsk i Kraków. Wszystkich, którzy przyjechali z Bydgoszczy i okolic, Tczewa, Kartuz, Redy i Trójmiasta zaliczam już do naszej wspólnoty.
Atmosfera była niesamowita. Wszyscy dzieliliśmy się swoimi osobistymi niejednokrotnie bolesnymi i niełatwymi drogami, jakimi Pan Jezus nas prowadzi do uzdrowienia naszych małżeństw. Mimo łez i bólu, wiele było w tych opowieściach, prawdziwej nadziei, wiary i miłości. Spotkanie zakończyło sie spontanicznym "tańcem uwielbienia " - do psalmu "Pan moim Pasterzem, nie braknie mi niczego". Agnicha dziękujemy za twoją grę.
Prawdziwa "Radość Boża" jest możliwa nawet w obliczu kryzysu. Chwała Panu.